seda korkmaz

Bilimsel Yayınlar
Depression and anxiety levels in infertile Turkish women. The Journal of Reproductive Medicine 2006; 51(5):421-426
Şizofreni Tanılı Hastalarda Eksiklik Sendromu ile Klinik Belirtiler, Yaz Doğumları ve Ailesellik Arasındaki İlişki. Türk Psikiytri Dergisi 2015; 26(4):229-35
Baş Ağrısı Tipi ile Psikiyatrik Eştanı, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007, 8(4):281-286
Reliability and Validity of the Turkish Version of Abdel- Khalek's Death Anxiety Scale Among College Students. Nöro Psikiyatr Ars 2015, 52: 371-375
Poster:The Use of Bupropion in treatment Kleptomania's: Two cases. 4. Psikofarmakoloji Kongresi. 2011, Antalya.
Poster:Bursa AMATEM Kliniği'nde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Verileri. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya
Bursa AMATEM Kliniği'nde Yatarak Tedavi Gören Damar Dışı Yollardan Madde Kullanan Hastalarda Hepatit B, Hepatit C, HIV Enfeksiyonlarının Yaygınlığı. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya
Poster:Metamfetamin Kullanımı İle Başvuran Olgularda Eşlik Eden Klinik Bulgular. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya
Kitap Bölümü: Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Alkol İntoksikasyonları ve Tedavisi. 2016.
Kitap Bölümü:Opioid bağımlılığı Tedavi Klavuzu. Opioid İntoksikasyonları ve Tedavisi. 2017
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel. "Bağımlılığın Muhteşem Üçlüsü: Heyecan Arama" Ulusal bağımlılık Kongresi, Edirne
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: "Hem Bağımlı Hem Yalnız.." Bursa Psikanaliz Günleri, 2017
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: Olgu Sunumu: Bağımlılık ve Yas Süreci Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: "Yas Sürecinde Bağımlılık Tedavisi", Ulusal Bağımlılık Kongresi, Antalya
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: "Metamfetamin Dedikleri.." Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa 2017
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: "Sağlık Çalışanlarında Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları" Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya
Konuşmacı Olarak Katıldığı Panel: "Self regülasyon ve Bağımlılık". Ulusal Bağımlılık Kongresi, Antalya, 2017.© Uzm. Dr. Özyıl ÖZTÜRK SARIKAYA | Psikiyatrist & Psikoterapist
Adres: Yeni Karaman Mh. Sanayi Cad. UMİ Plaza No:150 Kat:1 Daire:10 Osmangazi/Bursa
GSM: 0 533 191 16 35 Telefon: 0 224 245 86 94 mail: dr@ozyilsarikaya.com